De basis voor ons bedrijf werd al gelegd door onze grootouders, hun ouders en hun voorouders  daarvoor. Mede door hun noeste arbeid tijdens en na de vervening in het gebied rondom Belt-Schutsloot, is later het natuurgebied De Wieden ontstaan, waar wij nu onze boterham verdienen.

Na het weggraven van de turf groeide een deel van het ontstane open water langzaamaan weer dicht, waardoor er nieuw land ontstond: rietland. De oude legakkers werden gemaaid en gehooid voor voer voor het vee en het riet dat naast de akkers in het water groeide werd gebruikt als dakbedekking of als ondergrond voor gestucte wanden en plafonds. Naarmate het rietland ouder werd en het drijvende wortelpakket steeds dikker, kwamen er meer en meer (on)kruiden in het rietland te staan. In het najaar werden deze delen het eerst gemaaid en met onkruid, blad en al verkocht als bladriet, dat werd gebruikt om in de bloembollenteelt in het westen van Nederland de bollen tegen de vorst te beschermen. Het goede riet werd verkocht als dekriet voor de daken. Zowel het bladriet, als ook het dekriet werd per binnenvaartschip opgehaald, omdat er nog geen wegen in en rondom Belt-Schutsloot waren. Ook het afval uit het riet werd verzameld en verkocht. Om de groei van het bladriet te bevorderen, werden op veel plaatsen in het veld windmolentjes geplaatst, de zogenaamde “Bakkermolens”, om het land te bevloeien en de productie te vergroten. Echter na verloop van tijd werd de verkoop van bladriet moeilijker, omdat stro goedkoper was en makkelijker te verwerken. De vraag naar goed dekriet bleef en bijna alle percelen werden na verloop van tijd weer alleen ’s winters gemaaid voor de oogst van dekriet. Het afval dat uit het riet gehaald werd, ook wel struige of sluik genoemd, wordt nu ter plaatse in het veld verbrand. Om de groei van goed dekriet te bevorderen, werden de eerder genoemde “Bakkermolens” in stand gehouden om de landerijen te bevloeien. Ook werden er nog andere teeltmaatregelen genomen om de kwaliteit van het dekriet te behouden, zoals het bestrijden van Haagwinde en het kappen van bos om de verbossing in de percelen rietland tegen te gaan